ข้อมูลแพทย์

พญ. รุ่งทิพย์ วรรณวิมลสุข

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

 


          -  แพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

          - วุฒิบัตรสาขาเวชปฎิบัติทั่วไป โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

          - วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว 

          -  อบรมหลักสูตร Health insurance management รุ่น 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         -  อบรมหลักสูตร BLS Instrutor and ACLS Instructor (Guideline 2000) By American heart Association in cooperation with thai resuscitation council 

        -  Mini MBA in health, Faculty of Medicine, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

<