ข้อมูลแพทย์

พญ. ดาริน เนติธนากูล

รังสีวินิจฉัย

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 17:00 น.
วันอังคาร
08:00 - 17:00 น.
วันพุธ
08:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 17:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 17:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

รังสีแพทย์

 


  • แพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • วุฒิบัตรสาขารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • อบรม Mammography stereotactic breast biophy โรงพยาบาลศิริราช

  • อบรม Multislice spiral CT SCAN - Royal Northshore Hospital, Sydney Australia

  • อบรม Cardiac CT University of Erlangen-Nurnberg, Germany, 2006
  •  
  •  
  •