ข้อมูลแพทย์

นพ. วรานนท์ บุญชนานันทกูด

รังสีวินิจฉัย

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 17:00 น.
วันอังคาร
08:00 - 17:00 น.
วันพุธ
08:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 17:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

 

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2534
  • วุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย พ.ศ.2541 จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

<