ข้อมูลแพทย์

ศรัณย์ องค์ชัยวัฒนะ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสองมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ..2552

      - วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ รพ.พระมงกฎเกล้า  พ..2559