ข้อมูลแพทย์

นพ.วันชาติ นำประเสริฐชัย

แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
16:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
13:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

-