ข้อมูลแพทย์

นพ. วันชาติ นำประเสริฐชัย

อายุรกรรมโรคหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
16:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
13:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2542

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี2547

- วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี2550

- M.D.,Faculty of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine, 1999

- Diploma of the Thai  Internal Medicine Bhumibol Adulyadej Hospital, 2004

- Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Cardiology Phramongkutklao Hospital, 2007

<