ข้อมูลแพทย์

พญ. จุฑาวดี วุฒิวงศ์

สูติ-นรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
09:30 - 15:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
09:30 - 15:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
14:00 - 17:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อ พ.ศ. 2523
- วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า   มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2530

<