ข้อมูลแพทย์

นพ. ดิเรกฤทธิ์ เชี่ยวเชิงชล

กุมารเวช

กุมารเวชศาสตร์ ตจวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
เฉพาะนัดหมายเท่านั้น
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
08:30 - 10:30 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2543
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
  • ประกาศนียบัตรกุมารเวชศาสตร์ ตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
<