ข้อมูลแพทย์

พญ.วิไลรัตน์ ประเสริฐ

แผนกศัลยกรรมเต้านม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2548
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2554
- ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปีพ.ศ. 2554-2555
- Certificate of Clinical Training in Minimally Invasive Endocrine Surgery, Nippon Medical School Hospital, Sendagi Bunkyo-ku, Tokyo, Japan, 2015.