ข้อมูลแพทย์

ชิดเวทย์ วรเพียรกุล

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย