ข้อมูลแพทย์

นพ.เฉลิมศักดิ์ ศรีวรกุล

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
17:00 - 19:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปี 2536
- วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ปี 2543
- การอบรมแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลภูมิพลฯ