ข้อมูลแพทย์

นพ. พงษ์สันติ์ ลี้สัมพันธ์

เบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 11:00 น.
สัปดาห์ที่2 และ 4 ของเดือน
วันอังคาร
วันพุธ
09:00 - 11:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ปี 2515

     - วุฒิบัตรสาขาอายุศาสตร์ทั่วไป ปี 2519

     - Fellow in Endoerinology จากโรงพยาบาลศิริราช ปี 2521

     - เป็นสมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน, สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคความดันโลหิตสูง

    

M.D.,Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Mahidol University,1972

Diploma of the Thai  Internal Medicine,1976

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Endocrinology and Metabolism, Siriraj Hospital,1979