ข้อมูลแพทย์

พญ. กัลยา ปัญจพรผล

โรคระบบทางเดินหายใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
17:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
17:00 - 20:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

-          แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.2540

-          วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2544

-          วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2548

M.D.,Faculty of Medicine, Chiang Mai University,1997

Diploma of the Thai Board of  Internal Medicine, Ramathibodi Hospital,2001

Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care Ramathibodi Hospital,2005

 

 

<