ข้อมูลแพทย์

พญ.กัลยา ปัญจพรผล

แผนกโรคระบบการหายใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
17:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
17:00 - 20:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 12:00 น.
(9.00 - 12.00 น. สัปดาห์ที่ 1 , 3 และ 5) 17.00 - 20.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)

ประวัติแพทย์

-          แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.2540

 

-          วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2544

 

-          วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2548