ข้อมูลแพทย์

นพ. เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า

สูติ-นรีเวช

สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
15:00 - 17:00 น.
(เฉพาะนัด)
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

  • แพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร  สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  • วุฒิบัตร เวชศาสตร์มารดา และทารกในครรภ์
  • Fellowship in  Maternal  Fetal  Medicine  Unit,  Department  of  Obstetrics  and  Gynaecology,  University  of  Sydney,  Sydney,  Australia.

  •  

 

<