ข้อมูลแพทย์

นพ.วีรเดช วรรณศิลป์

คลินิกบริการอายุรกรรม (จิตเวช)

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
กรุณานัดหมายที่opd ( 02-561-1111 ต่อ 1221-1222 )

ประวัติแพทย์

แพทย์สาขาจิตเวช


  • แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า  มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัติสาขา  จิตเวชศาสตร์

  • แพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวช  รพ.พระมงกุฏเกล้า

  • สมาชิกราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

  •