ข้อมูลแพทย์

พญ.ภัทรีวัลย์ โรจนพันธุ์

ศูนย์ผิวหนัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 17:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 17:00 น.
วันพุธ
13:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
13:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง) พ.ศ.2554

- วุฒิบัตร สาขาวิชาตจวิทยา สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2561

- เข้ารับการอบรมระยะสั้น Pediatric Dermatology 2011: Update in COVID-19 era จากชมรมผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย ปี2564

- ประกาศนียบัตร Chlalongkorn Annual Surgery & Aesthetic 2011(Online) ปี2564

          M.D.,Faculty of Medicine , Chulalongkorn University,2011

          Diploma of the Thai Board of  Dermatology, 2018