ข้อมูลแพทย์

นพ.ชยุตม์ เกษมศุข

แผนกสมองและระบบประสาท

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
10:00 - 12:00 น.
สัปดาห์ที่ 1 เฉพาะนัด
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

   -  แพทยศาสตร์บัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   เมื่อ ปี 2548
   - วุฒิบัตร สาขาระบบประสาทวิทยา  จากสถาบันประสาทวิทยา เมื่อปี 2554