ข้อมูลแพทย์

พญ. อาภรณ์ภิรมย์ เกตุปัญญา

วินิจฉัยก่อนคลอด

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
13:00 - 16:00 น.
(เฉพาะนัด)
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- M.D. and MSc.(Clinical Epidemiology)
- Diplomate American Board of OB-GYN
- Certificate American Board of Maternal and Fetal Medicine.
- Certificate in Prenatal Genetics, UCLA , USA