ข้อมูลแพทย์

อิสสระชัย จุลโมกข์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

ศัลยแพทย์สาขาศัลยกรรมประสาท  • แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราช  มหาวิทยาลัยมหิดล

  • แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทศัลยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • วุฒิบัตร สาขาประสาทศัลยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย