ข้อมูลแพทย์

นพ. อภิวัฒน์ จันทร์แสงฟ้า

กุมารเวช

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
17:00 - น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
08:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2550

      - วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

      - ประกาศนียบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2557

<