ข้อมูลแพทย์

ทพญ. บุษกร วุฒิวงศ์

ทันตกรรม

ทันตกรรรมสำหรับเด็ก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
13:00 - 20:00 น.
(สัปดาห์ที่ 1, 3, 5) (9.00-20.00 น. สัปดาห์ที่2,4)
วันอังคาร
09:00 - 20:00 น.
วันพุธ
13:00 - 20:00 น.
สัปดาห์ที่ 2,4
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์
09:00 - 20:00 น.
(สัปดาห์ที่ 1, 3, 5)

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมเด็ก
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2539
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรรมสำหรับเด็ก  จากมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ 2546
- ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ 2549
- วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทย์สภา พ.ศ 2550