ข้อมูลแพทย์

ทพ. บดินทร์ กังวานณรงค์กุล

ทันตกรรม

ทันตกรรมประดิษฐ์ 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
17:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
13:00 - 20:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
13:00 - 20:00 น.
(สัปดาห์ที่1, 3, 5)
วันเสาร์
17:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์  จากมหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

<