ข้อมูลแพทย์

นพ. ภูริพันธ์ จิรางกูร

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
16:00 - 19:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2549
     - วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  รพ.พระมงกุฎเกล้า ปี 2556
     - ประกาศนียบัตร สาขาศัลยกรรมกระดูกอุบัติเหตุ  Bundeswehrdrankenhaus กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมณี ปี 2559