ข้อมูลแพทย์

พญ.จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2525
     - วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.รามาธิบดี พ.ศ.2531