ข้อมูลแพทย์

ทพญ. ปวริศา ยวงสุวรรณ

ทันตกรรม

ทันตกรรมประดิษฐ์ 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์
09:00 - 19:00 น.

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ผ่านการอบรมศึกษาต่อด้านทันตกรรมประดิษฐ์หลักสูตรปริญญาโท  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
<