ข้อมูลแพทย์

ทพญ. ธีรินทร์ ลิ้มโสภาธรรม

ศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเฉพาะทาง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
09:00 - 16:00 น.
(สัปดาห์ที่ 1, 3, 5 )
วันพฤหัสบดี
09:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมทั่วไป

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะทัตนแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรม

- Oral Disease in Thailand
- โครงการฟันเทียมพระราชทาน