ข้อมูลแพทย์

นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ

แผนกประสาทศัลยศาสตร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
นัดที่ OPD.เท่านั้น
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
10:00 - 13:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราช 

      - วุฒิบัตร ประสาทศัลยศาสตร์

      - Minimally invasive neurosurgery, Singapore

      - Neuroendoscope and Neuronavigation, Klinikum Region Hannover, Germany

      - รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

      - กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

      - กรรมการแพทยสมาคม

      - ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสาธารณสุข

      - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

      - อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

M.D.,Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Mahidol University,2010

Diploma of the Thai Board of Neurological Surgery