ข้อมูลแพทย์

พญ.รัชนี ชาญสุไชย

แผนกสมองและระบบประสาท

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์
09:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

 - แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 - วุฒิบัตรอายุรศาสตร์สาขาระบบประสาทวิทยา จากโรงพยาบาลรามาธิบดี