ข้อมูลแพทย์

นพ. ชาญยุทธ บัณฑิตวัฒนาวงศ์

โรคมะเร็ง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
17:00 - 20:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

อายุรแพทย์สาขามะเร็งวิทยา


  • แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์  จากโรงพยาบาลศศิริราช

  • วุฒิบัตรสาขามะเร็งวิทยา  จากโรงพยาบาลรามาธิบดี  •  
  •  

 

<