ข้อมูลแพทย์

นพ. สุทธิศักดิ์ สุทธิพงษ์ชัย

แผนกรังสีวินิจฉัย

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์