ข้อมูลแพทย์

ทพ. พิชัย รัตนภาณุ

ศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเฉพาะทาง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์
09:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีพ.ศ. 2515