ข้อมูลแพทย์

นพ. วรงค์ ลาภานันต์

อายุรกรรมโรคหัวใจ

อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 15:00 น.
วันอังคาร
08:00 - 16:00 น.
วันพุธ
13:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 18:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ปี 2530

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี2536

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ปี2540

- ประกาศนียบัตร อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ปี2551

Fellow in Intervention Cardiology

The Prince Charles Hospital, Australia
 

 

 

<