ข้อมูลแพทย์

นพ.วรงค์ ลาภานันต์

แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:00 - 19:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

 

ผ่านการอบรม ดังนี้

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ปี พ.ศ.2530

  • อบรมแพทย์ประจำบ้านจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์

  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

 

  • อายุรแพทย์ทั่วไป จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  • Fellow in Cardiology จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
  • Fellow in Intervention Cardiology
  • The Prince Charles Hospital, Australia