ข้อมูลแพทย์

นพ.วรงค์ ลาภานันต์

แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:00 - 19:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

 

ผ่านการอบรม ดังนี้

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ปี พ.ศ.2530

 • อบรมแพทย์ประจำบ้านจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์

 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

 


 • อายุรแพทย์ทั่วไป จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 • Fellow in Cardiology จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

 • Fellow in Intervention Cardiology

 • The Prince Charles Hospital, Australia
   

 •