ข้อมูลแพทย์

นพ. วีรวุฒิ เอกกมลกุล

บริการอายุรกรรม (จิตเวช)

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
กรุณานัดหมายที่opd ( 02-561-1111 ต่อ 1221-1222 )
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
กรุณานัดหมายที่opd ( 02-561-1111 ต่อ 1221-1222 )

ประวัติแพทย์

แพทย์สาขาจิตเวช

  • แพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ..2528
  • วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ จากศิริราชพยาบาล ..2533

 

<