ข้อมูลแพทย์

นพ. อารัญ สวัสดิพงษ์

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
17:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  รพ.พระมงกุฏเกล้า

- วุฒิบัตร  สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฏเกล้า

- สมาชิกราชวิทยาลัย ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

 
     
  •