ข้อมูลแพทย์

นพ. พิชัย สันต์สวัสดิ์

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
17:00 - 19:00 น.
วันอังคาร
16:00 - 20:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:00 - 19:00 น.
วันศุกร์
17:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
09:00 - 19:00 น.
วันอาทิตย์
13:00 - 17:00 น.

ประวัติแพทย์

-          แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-          แพทย์ประจำบ้าน  สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  รพ.วชิรพยาบาล

-          วุฒิบัตร  สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

-          สมาชิกราชวิทยาลัยออร์โธปิดกส์แห่งประเทศไทย


  •