ข้อมูลแพทย์

นพ. ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
17:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

-          แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า  มหาวิทยาลัยมหิดล

-          แพทย์ประจำบ้าน  สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  รพ.พระมงกุฏเกล้า

-          วุฒิบัตร  สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

-          Research  Fellow in  Department  of  Orthopaedic  Surgery,  Massachusetts  General  Hospital  Harvard  Medical  School,  Boston ,  USA.

-          Visiting  Fellow  in  Department  of  Orthopaedic  Surgery,  Hospital  for  Special  Surgery,  New  York, New  York, USA.
     
  •  
<