ข้อมูลแพทย์

นพ.รษิญะ อินทร์พยุง

แผนกตรวจสุขภาพ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

แพทย์ตรวจสุขภาพ

 

 

- แพทยศาสตร์บัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2553

-แพทย์ตรวจสุขภาพคนประจำเรือ ปี 2559

- ประกาศนียบัตร อาชีวเวชศาสตร์ จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี2564