ข้อมูลแพทย์

นพ. รษิญะ อินทร์พยุง

ตรวจสุขภาพ

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

แพทย์ตรวจสุขภาพ

 

 

- แพทยศาสตร์บัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2553

-แพทย์ตรวจสุขภาพคนประจำเรือ ปี 2559

- ประกาศนียบัตร อาชีวเวชศาสตร์ จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี2564

- วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต ปี2566

Preventive Medicine Lifestyle Medicine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<