ข้อมูลแพทย์

นพ.ยอดพงศ์ จันทรศร

ศูนย์จักษุและเลสิค

จอตาและประสาทตา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
13:00 - 17:00 น.

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
     - วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2554
     - อบรมด้านจอประสาทตา (Retina Followship) โรงพยาบาลราชวิถี กระทรวงสาธารณสุข 2011 - 2013
     - อบรมดูงานด้านจอประสาทตา Surgical Retinal Centres, Massachusetts Eyes and Ears Infirmary, Harvard Medical School. ตุลาคม 2558
     - อบรมด้านจอประสาทตาและการผ่าตัดจอประสาทตาขั้นสูง Massachusetts Eyes and Ears, Harvard Madical School July 2017 - June 2018
     - 
Membership of American Society of Retina  Specialists (2018-presence)

M.D.,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 2006

Diploma of the Thai Board of Ophthalmology Chiang Mai University, 2011

-International Affairs Comitte American Society of Retina Specialist(2023-2025)