ข้อมูลแพทย์

นพ. นราธิป ทรงทอง

ศัลยกรรม

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:30 - 16:00 น.
วันอังคาร
08:30 - 16:00 น.
วันพุธ
08:30 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:30 - 16:00 น.
วันศุกร์
08:30 - 16:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์

- วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

- นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

- แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ กรมการแพทย์

- นายแพทย์ 6 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

- แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- นายแพทย์ 7 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย