ข้อมูลแพทย์

นพ.อาทิตย์ แก้วนพรัตน์

ศูนย์จักษุและเลสิค

สาขากระจกตา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
17:00 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

  • แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา
  • ผ่านการอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาจักษุวิทยาโรคกระจกตา

M.D.,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Diploma of the Thai Board of  Ophthalmology

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Cornea