ข้อมูลแพทย์

นพ.อาทิตย์ แก้วนพรัตน์

ศูนย์จักษุและเลสิค

สาขากระจกตา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
17:00 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์


  • แพทยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา

  • ผ่านการอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาจักษุวิทยาโรคกระจกตา  •  
  •