ข้อมูลแพทย์

พญ.กานดา กู้เมือง

อาชีวอนามัย (Occupational Health Department)

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
07:30 - 16:00 น.
วันพุธ
07:30 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
07:30 - 16:00 น.
วันศุกร์
07:30 - 16:00 น.
วันเสาร์
07:30 - 16:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต  Virgen Milagrosa University พ.ศ.2536

- ประกาศนียบัตรอาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559

-อบรมแพทย์อาชีวอนามัยมหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2559

-อบรมแพทย์คนลงเรือ ปี 2560

-อบรมแพทย์ ปตท. ปี 2560

- OEUK Examining Doctors (former OGUK)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (นบส.วช.)รุ่นที่7 ปี2566