ข้อมูลแพทย์

รศ.พญ. วิมลวรรณ ตั้งปกาศิต (จูวัฒนสำราญ)

ศูนย์จักษุและเลสิค

กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
รับเฉพาะนัด
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

  • แพทยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา
  • ประกาศนียบัตรสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์  จากศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
  • Cerfiticate of Cornea and Refractive Surgery at Bascom Palmer Eye Institue, University of Miami School of Medicine, FL USA

M.D.,Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

Diploma of the Thai Board of  Ophthalmology

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Cornea and Refractive Surgery Siriraj Hospital Mahidol University