ข้อมูลแพทย์

พญ.กุลวรรณ โรจนเนืองนิตย์

ศูนย์จักษุและเลสิค

สาขาต้อหิน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
16:00 - 19:00 น.
สัปดาห์ที่ 2,4
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
13:00 - 14:30 น.
เฉพาะสัปดาห์ที่3
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง พ.ศ.2548
     - วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) พ.ศ.2551

     - ประกาศนียบัตรอนุสาขาต้อหิน รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) พ.ศ.2555
     - Research Fellow in Glaucoma university of Alabama at Bigmingham 2012

M.D.,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 2005

Diploma of the Thai Board of Ophthalmology  Mettapracharak Watraikhing  Hospital,2008

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Glaucoma Mettapracharak Watraikhing  Hospital,2012