ข้อมูลแพทย์

นพ. ประสิทธิ์ มหาวงศ์ขจิต

ศัลยกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
17:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
17:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
17:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .ศ.2546

 

     - ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.ศ.2549

 

 

     - วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.ศ.2552

 

 

     - แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้น มหาวิทยาลัยเคโอ  ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.2559

 

 

 

 

<