ข้อมูลแพทย์

นพ. ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์

อายุรกรรมโรคหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
16:00 - 18:00 น.
สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือน
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า  ปี 2524

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี2530

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี2534

 

- M.D.,Faculty of Medicine , Phramongkutklao College of Medicine

- Diploma of the Thai Board of  Cardiology

 

 

 

 

<