ข้อมูลแพทย์

นพ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์

แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
16:00 - 18:00 น.
สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือน
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์และสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

 

- M.D.,Faculty of Medicine , Phramongkutklao College of Medicine

- Diploma of the Thai Board of  Cardiology