ข้อมูลแพทย์

นพ.ประสาท เหล่าถาวร

แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:30 - 11:30 น.
วันอังคาร
08:30 - 14:30 น.
วันพุธ
08:30 - 16:30 น.
วันพฤหัสบดี
11:00 - 17:00 น.
วันศุกร์
08:30 - 17:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 11:00 น.
วันอาทิตย์
09:00 - 15:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2519

- วุฒิบัตรสาขาเวชกรรม ปี พ.ศ.2522

 - หนังสืออนุมัติสาขาโรคหัวใจ