ข้อมูลแพทย์

นพ.ประสาท เหล่าถาวร

แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 12:00 น.
วันอังคาร
08:00 - 17:00 น.
วันพุธ
08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 12:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 17:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์
08:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2519

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลศิริราช ปี2522

 - วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จากโรงพยาบาลศิริราช ปี2545

 

M.D.,Faculty of Medicine , Siriraj Hospital Mahidol University,1976

Diploma of the Thai  Internal Medicine, Siriraj Hospital,1979

Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Cardiology, Siriraj Hospital,2002