ข้อมูลแพทย์

นพ.สถาพร ธิติวิเชียรเลิศ

แผนกโรคติดเชื้อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
15:00 - 16:00 น.
สัปดาห์ที่ 2,4

ประวัติแพทย์

-                   แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

-                  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

-                  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

 

M.D.,Faculty of Medicine, Mahidol University,2002

Diploma of the Thai Board of  Internal Medicine, Phramongkutklao Hospital

Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Infectious Diseases