ข้อมูลแพทย์

นพ.จีระศักดิ์ อรุณธารี

อายุรกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
08:00 - 16:00 น.
วันพุธ
08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 10:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 11:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

 - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         

- M.D.,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

- Internal Medicine Residency Program of St. Luke’s Hospital, Cleveland, Ohio, U.S.A

- Fellow สาขา Cardiology โรงพยาบาล Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, U.S.A