ข้อมูลแพทย์

นพ.จีระศักดิ์ อรุณธารี

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
08:00 - 16:00 น.
วันพุธ
08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 10:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 11:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            

     - Internal Medicine Residency Program of St. Luke’s Hospital, Cleveland, Ohio, U.S.A

     - Fellow สาขา Cardiology โรงพยาบาล Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, U.S.A