ข้อมูลแพทย์

พญ.ชวนพิศ บุณยะรัตเวช

ศัลยกรรมเต้านม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
14:00 - 17:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
14:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
14:00 - 17:00 น.
เฉพาะนัด
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

ศัลยแพทย์สาขาศัลยกรรมเต้านม

-          แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

-          วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล