ข้อมูลแพทย์

นพ.ชวลิต สนธิสมบัติ

ศูนย์จักษุและเลสิค

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
07:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
07:30 - 16:00 น.
วันเสาร์
07:30 - 16:00 น.
วันอาทิตย์
07:30 - 13:00 น.

ประวัติแพทย์

แพทย์สาขาจักษุวิทยา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร  สาขาจักษุวิทยา รพ.รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

M.D.,Faculty of Medicine,  Mahidol University

Diploma of the Thai Board of Ophthalmology Ramathibodi Hospital