ข้อมูลแพทย์

นพ.วรวุฒิ สมิติษเฐียร

แผนก หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
13:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
13:00 - 17:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

       - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2525
      - วุฒิบัติสาขา โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พ.ศ.2532